Det går fortfarande att boka paketresor till Oxelösund 21/4

Vi har platser kvar till paket 1 + 2 i Oxelösund och bokningen är öppen till den 13 april.

Köp av resa görs i vår webbutik på https://fsvjshop.storedo.com/s/resor-och-arrangemang

Välkomna!Pressmeddelande: FSVJ vann upphandlingen om Skavstapendeln!

Nyköpings Södra station blir åter Centralstation i Nyköping 

FSVJ har under flera år förhandlat med Trafikverket om behovet av persontrafik mellan Oxelösund och Borlänge via Eskilstuna och Örebro. FSVJs veterantågstrafik planeras att utökas och kombineras med regelbunden persontrafik till Borlänge via Eskilstuna och Örebro. 

Trafiken kommer som start att utgöras av Skavstapendeln till Stockholm Skavsta flygplats och när fler fordon sätts i trafik utökas trafiken vidare mot Borlänge.
- Att vi får köra Skavstapendeln i fem år, med option på ytterligare fem, år, skapar otroliga förutsättningar för verksamheten, säger Mikael Däckfors, Ekonomichef i det nybildade bolaget TGOJ.

Det nya bolaget TGOJ vann upphandlingen om Skavsta pendeln

FSVJs kapacitetsansökan blev en riktig kalldusch för Sverigeförhandlingen, vars slutsatser och rekommendationer nu blivit helt omkullkastade.

 

När FSVJ kunde konstatera att det inte fanns något i denna utredning som visade på att hänsyn tagits till den kapacitetsansökan som Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg – FSVJ gjort hos trafikverket, ställdes frågan direkt till Sverigeförhandlingen, som tapade hakan över att konstatera vilka effekter detta gör för Ostlänken.


- Men så fungerar systemet. Är man först och ställer frågan, så har man också "förkörsrätt" på järnvägen säger Kai Tamminen. Här gäller inte principen ”störst går först”

FSVJ har ansökt och redan blivit beviljade tågläge till Skavsta flygplats med anslutning direkt från Nyköping Södra. Ansökan kräver att sträckan till Skavsta utförs dubbelspårig, vilket gör att ett spår till skall anläggas genom Nyköpings centrala delar.

Det är järnvägsföretagen FSVJ i Oxelösund och GBBJ i Grängesberg, som har bildat ett konsortsium för trafiken. VD för det nya bolaget, som benämns TGOJ (Tågbolaget Gränges -Oxelösunds Järnvägstrafik), blir Kai Tamminen ordförande i FSVJ. Trafik- och Maknadschef blir Jonas Nilsson FSVJ och GBBJ fordonschef.

- Det här är en fantastisk lösning för både den komersiella trafiken på TGOJ banan och för den museala trafiken, säger den nytillträdde VDn Kai Tamminen.

-Trafiken kommer att genomföras med motorvagnar av typen X20 och X21. Det finns ett flertal tåg uppställda i Grängesberg, som nu kommer att rustas upp och sättas i trafik, säger Trafikchef, Jonas Nilsson.

Nyköping Södra station blir ny Centralstation i

Nyköping

Den stora överraskningen för Sverige Förhandlingen var att Nykping Central får stryka på foten och att det är Nyköping Södra station som hela tågtrafiken till och från Skavsta Flygplats kommer att ha som huvudstation.

 

I och med att det redan pågår ombyggnadsplaner på Nyköping Central, så har FSVJ istället fokuserat på att öka kapaciteten på Nyköpings allra första järnvägsstation Nyköping Södra, idag stationsområdet där Vipsgrillen ligger i Nyköping

Det är den beviljade trafiken från Nyköping Södra som orsakat stora problem för Ostlänken när nu Nyköpings hela järnvägsanslutning utgår från en station som inte fanns med i Sverigeförhandlingens planer överhuvudtaget.

Det kommer att bli en hel del störningar för alla som reser med tåg till och från gamla Nyköping central under ett antal år.

Projekteringsarbetet för Nyköping Södra station har slutförts och ligger nu bara och väntar på att erhålla starttillstånd. Sedan sätter bygget igång under våren 2018 för att vara klart under december 2021 då FSVJs tåg börjar rulla till och från Skavsta i tidtabellsskiftet 2021-2022.

Planerna för ombyggnaden av Nyköping Central är mer omfattande med tanke på dagens tågtrafik på stationsområdet. Därför kommer det dröja innan FSVJ kan samtrafikera de båda stationerna på resan ut till och från Skavsta.

Fram till. 2022 kommer alltså resenärer som gör tågbyte i Nyköping få gå i ca 10 minuter för att förflytta sig från gamla Nyköping Central till nya centralen på Nyköping Södra station.

- Det blir en promenad på ca 10 minuter mellan gamla centralen och södra de första åren innan våra upprustade motorvagnståg kan stanna vid gamla centralens efter den omfattande ombyggnaden säger Jonas Nilsson. 

- De gamla motorvagnarna blir ett kärt återseende för Nyköpings och Oxelösunds invånare som är vana vid dem sedan 1970 och 80 talett  Säger Mikael Däckfors, ekonomichef. Med sin typiska orange färg kommer de att uppmärksammas väl. 

 

Stationen kommer till att börja med vara manuellt bemannad av stins, tills dess hela ombyggnaden är klar och inkopplad i Trafikverkets trafikledningssystem.

Förberedande arbeten har startat på Nyköping Södra för att bli Centralstation

Här ser vi personal från Trafikverket som påbörjat förberedelserna för att bygga om Nyköping Södra Station till Nya Centralen. Huset i bakgrunden är inköpt för att fungera som stationsbyggnad under ombyggnaden.

 

 

 

Oxelösund 2018-04-01 :)

Upplevelseresor till Oxelösund och Eskilstuna 21/4

Nu finns det 6 olika upplevelsepaket att välja bland. Tre i Oxelösund och tre i Eskilstuna.

Information om paketen hittar du på vår resesida. OBS förbokning krävs senast den 3 april.

Spännande 2018

Snart har en månad av 2018 redan hunnit passerats. Lokstallet i Oxelösund är nu inne i en mycket positiv och spännande utveckling på både in- och utsida. Våra aktiva medlemmar arbetar i ett glatt och härligt klimat med allehanda arbeten och projekt.

Våra aktiva medlemmar kan nu erbjuda Er alla något som ingen i FSVJs historia tidigare har kunnat beskåda.....Nyfiken på vad detta skulle kunna vara? Varmt välkommen som medlem i FSVJ för att erhålla denna mycket trevliga nyhet.
Ett medlemskap i FSVJ är något som Du har mycket nytta utav i olika sammanhang.

Planeringen för 2018 är på det stora hela klar, men justeringar i programmet kan såklart ske av olika orsaker.En förändring som gjorts är att det tidigare plusgirot inte längre är i drift. Vid betalningar hänvisar vi till bankgiro 644-8963 eller betaltjänsten Swish 123 350 56 74. I vår webshop finns möjligheten till kortbetalning via Payson.

Titta på en info film här:

Nytt lok kompletterar vår samling

Som det tredje fordonet i vår museala trilogi om järnvägens påverkan på Oxelösunds historia har vi nu köpt ytterlgare ett lok från 1950-talet.

För lite mer än ett år sedan fick vi upp ögonen för en liten lokomotor som stod i Bengtsfors hos DVVJ. Vid  närmare undersökningar visade det sig att loket en gång i tiden byggts för att sköta de interna transporterna på Oxelösunds Järnverk, som då tillhörde Grängeskoncernen. I kontakt med historikgruppen på SSAB i Oxelösund fick vi detta bekräftat. 

Loket byggdes för Järnverket i Oxelösund av ASJF. i  Falun. Ritningen är från 1955 och loket levererades 1956 till Oxelösunds Järnverk med nummer 740.

Loket gick på Oxelösunds Järnverk under åren 1956-1958 innan det gick vidare till ett annat företag inom Grängeskoncernen, Guldsmedshyttan, som "Sandvik 8804" 1958-1989. 

Loket gick vidare till Smedjebackens Valsverk 1989 och sedan till Västervåla Hembygdsförening, Ängelsberg 1994. År 1999 tog ENJ över loket.

Under de senaste åren har loket använts av DVVJ i växlingsarbete fram till 2015. Efter att de inköpt nya lok bestämdes att loket skulle skrotas. Detta skedde nu inte utan loket övertas av oss i FSVJ och torsdagen den 26 oktober levererades loket till Oxelösund efter 10 timmar på landsväg.

På måndagen den 25 oktober påbörjade DVVJ förberedelserna för transporten. De fick demontera avgasröret för att få ned totalhöjden på loket, för att transporten skulle kunna gå med bil. Efter demonteringen transporterades loket av DVVJ på järnvägen mellan Bengtsfors och Billingsfors.

Sjölanders Transport utförde transporten . De ankom till Billingsfors på onsdagen och påbörjade arbetet med att lasta loket efter lunch. Det var inte helt lätt eftersom marken var lite mjuk, men efter lite trixande stod loket redo på specialtrailern. Förarna av lastbilen och följebilen tog sedan kväll för att kunna starta resan mot Oxelösund på torsdagen.

Klockan 05:00 avgick transporten mot Oxelösund. Det tog ca 10 timmar att komma fram och i Kristinehamn och Karlstad krävdes lite extra arbete för att komma under alla viadukter. Väl i Oxelösund var en av broarna i över motorvägen lägre än planerat, så transporten fick stanna och justera lokets läge på trailern, så den kunde sänkas lite, innan transporten de sista kilometerna kunde fortsätta.

Ca klockan 15 anlände transporten till Oxelösund och ca 2 timmar senare hade loket lossats och ställts upp

 

Äldre inlägg