Visar inlägg från mars 2011

Tillbaka till bloggens startsida

Provtryckning av E901 o arbeten i B6an

Under dagen påeldades E 901 lätt för att värma vattnet i pannan till ca 30 grader. För första gången kom det rök ur skorstenen på E 901 sedan hon anlände till Oxelösund i september förra året.

Inspecta gjorde sin kontroll och pannan blev godkänd. Nu återstår slutprovet och inkörning av loket. Än så länge har det gått som vi planerat med renoveringen, vilket vi är oerhört glada för.

I B6 vagnen har vi nu påbörjat montaget av innertaket efter att alla ventilstosar monterats.

Första delen av ångpannebesiktning gjord

Igår måndag den 21 mars gjorde Inspecta den första delen av pannbesiktningen av vårt ånglok. Inspectas besiktningsman Bengt Christensson gjorde en okulär besiktning av pannan. "Allt såg normalt ut" var Bengts kommentar och han tyckte rent allmänt att loket var välskött.

Nu är det två steg kvar i besiktningsprocessen:

1: Kalltryckning med pannan helt fylld. Här pumpas trycket upp för hand och då kan man se om det finns läckage någonstans. Denna operation kan göras tämligen snart.

2: Driftprov, dvs. pannan eldas upp i tryck och säkerhetsventilernas funktion testas. Detta prov hoppas vi kunna göra senast mitten av april.

Blir pannan godkänd då hoppas vi kunna göra provkörning av loket i samband med att det redan är påeldat. Tanken är att kolla lager, ev. varmgång, övrig funktion etc.

Inspectas Bengt Christensson ålar sig ut ur eldstaden

Gjutning av vevstakslager till vårt ånglok

Förra onsdagen den 8 och 9 mars åkte fyra aktiva medlemmar till Järnvägsmuseum i Gävle för att få hjälp med att gjuta om de två vevstakslagren till E 901. Mattias på Järnvägsmuseet hjälpte oss med gjutningen. Vi var alla mycket intresserade av att se hur man gör.

 

Här förtennar Mattias lagerhalvorna före gjutning

Här hälls den smälta babbitsen i formen

Det färdiga resultatet

Efter gjutningen fick Hasse Wennberg, Bo Tuvesson, Ulf Lindgren och jag en fantastiskt rundvandring i alla lokaler. Vi gick runt och tittade under en hel dag på lok, vagnar och reservdelar. I lokalerna på Nynäs gör man en fantastisk insats med total renovering av tre passagerarvagnar.

Vi blev dock lite ledsna till mods när vi fick reda på att om ingen förening vill ta hand om ångloket E 900 så kommer det antagligen att skrotas. Pannan är tyvärr utdömd. E 900 är ju det allra första E-loket som byggdes. Är det ingen som vill förbarma sig över loket?

Stort tack Järnvägsmuseum i Gävle för all hjälp och för rundvandringen!

Ett årsmöte i en vagn, i ett stall.....

Den 14 mars 2011 var det världspremiär för föreningen att hålla möte i en B6 vagn innuti Oxelösunds lokstall.

Marschallerna lyste upp nedfarten till stallet.

Lite skumt kan tyckas....men lugn, det är bara ljuset som är skumt!
Årsmötesförhandlingarna flöt på fint under Hans Rainers ordförandeklubba. Den avgående styrelsen omvaldes och utökades med Ulf Lindgren och Anders Eriksson. Kurt Holmgren omvaldes som revisor, Per Rödseth revisor suppleant och Johan Lindholm valdes som beredare inför nästkommande val.
11 medlemmar samlades ikväll och provsatt B6ans galonsäten.
Kul att så många tycker att FSVJ är en intressant förening att stödja och arbeta vidare med!

Om det var skumt i vagnen var det desto klarare en våning upp där det efterföljande fikat och samtalen ägde rum. Föreningens framtid och visioner pratade Hans om.
Efter det var det samtal om allt mellan räl
och kontaktledning.

Tack alla för en som vanligt trevlig och intressant kväll!

JHRF årsmöte och spårvagnar

Klockan 08:15 söndagen den 13/3 begav sig tre medlemmar ur FSVJs styrelse till Stockholm för att delta i JHRFs medlems- och årsmöte. Vi valde att åka tre personer för att lära oss mer om verksamheten och vi hade en mycket trevlig och lärorik dag tillsammans med 17 andra järnvägsföreningar. Förutom årsmötet hölls ett medlemsmöte med mycket information från bland annat MRO och Fedecrail.

Efter Årsmötet och medlemsmötet erbjöd sig Hans Elmefors att guida oss runt i Stockholms Spårvägars stall, vilket vi nappade på och fick se bland annat hur man smakfullt renoverade och återskapade gamla skönheter.


Paus för kaffe och bensträckning


Pågående restaurering

Äldre inlägg