Så kom då tillslut vintern till Oxelösund och lokstallet har åter fått ett vitt tak.

Just nu pågår planeringen inför årets arbeten och aktiviteter och vi får säkert anledningar att återkomma i de frågorna.

I lokstallet har arbetet med vår lokomotor startat upp igen. Under hösten arbetades med motorn och vi hade vissa problem med att få tag på reservdelar. Det har nu löst sig och arbeten med rostsanering och svetsning har påbörjat.

Vår tanke är ju som vi tidigare beskrivit att återställa färgsättningen till grön/orange.