Under vår arbetslördag den 2 mars pågick arbete på flera håll i landet! En medlem åkte till Malmö för att delta på JHRFs medlems- och årsmöte, Två medlemmar arbetade i Oxelösunds lokstall med att montera ventilation etc i vårt målningsrum som håller på att inredas. Ytterligare sju medlemmar höll till i Vrena och hjälpte till med arbetet i Vrena Stationshus från 1875.


Under dagen flyttades två stora skåp för att ge plats åt vänthall, reglar monterades för godsintaget, som även blir gång till toalett, en vägg håltogs där ingång till gamla biljettluckan tidigare fanns samt att gipsskivor monterades på väggarna där ett litet kök för kaféet ska byggas.

Läs mer och se fler bilder på Vrena Stations hemsida 
 


Thomas och Rolf bygger en ramp vid godsintaget under överinseende av Johan.

 


Åsa demontera bilder etc och förbereder för håltagning i en vägg

 


Ulf P monterar gipsskivor i köksdelen till caféet

 


Bruno har tagit bort plankor och isolering från det gamla igenmonterade fönstret, som strax ska återöppnas


JHRFs Ordförande Jonas Svartlok och ledamot Anders Svensson vid JHRFs årsmöte i Malmö