Redan 2011 fastlade vi en verksamhetsplan och målsättning, som innefattade fler fordon, Nu har några av dem anlänt till oss.

Trots att vi haft en målsättning i två år att införskaffa fler fordon, så gick det väldigt väldigt snabbt när det var dags. På bara några veckor fattades besluten, avtal förhandlades och undertecknades och en transport arrangerades. Detta tack vare att Sveriges Järnvägsmuseum och SKÅJ denna dag utförde andra transporter och kunde ta med våra fordon på köpet.

Varför skaffar vi då fler fordon till Oxelösund?

I första hand är det de nya vagnarna som täcker upp vårt behov av bra vagnar för säkra resor. De tre personvagnarna av 30-tals modell uppfyller våra krav på detta. Vagnarna har så kallad dörrförregling, vilket gör att de inte av misstag kan öppnas under färd. De har även egen generator, så belysning kan erhållas när vagnarna står still på stationen te.x.  Inredningen med mjuka stolar och höga säten ger också en bättre komfort för längre resor.

Resgodsvagnen har vi länge saknat, ja länge och länge sa treåringen.... Men ibland blir det trångt på tåget när det står barnvagnar etc. i gångarna. Det är också en säkerhetsrisk vid en eventuell evakuering om olyckan skulle vara framme. Genom att ställa dem i resgodsvagnen blir det fritt fram att gå i vagnen.

Det sista fordonet som anlände till Oxelösund är elloket Hg2 nummer 755. Loket är utrustat med ATC och blir vårt andra el-lok. Loket har bland annat dragit lokala persontåg med endast en medföljande B6 vagn och föreningen har redan två B6or. 

Loket köptes av OKBv och Sveriges Järnvägsmuseum har hembudsrätt på loket.

Transporten till Oxelösund skedde i samarbete med Sveriges Järnvägsmuseum, som transporterade fordonen från Sundsvall till Gävle där SKÅJ tog över och transporterade fordonen till Oxelösund via Hagalund i Stockholm/Solna. Vi riktar härmed ett stort tack till båda för ett mycket gott samarbete.

Genom detta har vi nu ett par lok av el, diesel och ånga, vilket gör att vi känner att vi nu har en tillräcklig fordonsflotta för att kalla oss museum. 

 


Klockan 11:38 slår det om till Grönt för färd till Hagalund

 


Förare Nyberg förbereder sig för avfärd!

 


I Hagalund blev det väntan några timmar innan fordonen anlände från Gävle. Ma408 fick under tiden stå parkerad vid den forna kollegan Ma 406.

 


Tågsättet färdigt för avgång till Oxelösund. Dock blev det ca 4 timmars uppehåll i Hagalund innan avfärd.

  


Kvällssolen sänker sig över Hagalund och det närmar sig avgång.Ett spårfel mellan Hölö och Vagnhärad innebar en lång väntan innan passage tilläts i 30 km/h

 


Tågsättet anlände Oxelösund sent på tisdag natt och fick stå till onsdagen, då fordonen växlades in i lokstallet.

 


Föreningens nya personvagnar av modell B8 och B12