I lokstallet pågår hela tiden arbete med ett flertal projekt. Upp till 20 personer är vissa måndagar samlade för att arbete med fordon. byggnader och miljöer.

De stora arbetsinsatserna läggs på B14 vagnen och Z43 457.

 

Fönsterramarna till B14 håller nu på att slipas för att sedan lackas om.
Här slipas fönsterramar till vår B14 vagn

 


Storstädning i stallplats 10 för att göra plats för Hg 755

 


Lokstallsportarnas fönster restaureras inför vårens målning.

 


Z43 457 är nu grundmålad och ska snart åter prydas av orange SJ färg