Under söndagen genomfördes årets sista öppet lokstall. Över 400 besökare har vi räknat in.
På dagens agenda stod som vanligt fordonsvisning, men även avslutandet av lokstallsportsrenoveringen. I dag monterades de renoverade rutorna på den nymålde port 11. Nu är alla 5 träportar upprustade och lyser vackert blått på utsidan och släpper in ljuset på insidan.