Det är en tapper skara medlemmar som regelbundet arbetar i Oxelösunds lokstall. Ett flertal projekt pågår samtidigt och beroende på antal aktiva och prioriterade områden, så utförs arbetet med olika saker fram tills dess vi gör större insatser på ett fordon.

Med denna lilla rapport önskar vi alla

 


Just nu pågår bland annat följande:

 


Z43 457 har kommit in i verkstaden för att återmonteras. Motorn är inte riktigt klar, men vi närmar oss slutmålet,

 


Montering av bland annat räcken pågår

 


Hg 755 har också flyttats närmare verkstaden. Loket är provstartat utan problem och nu pågår en välbehövlig städning innan ytterligare arbeteten startas.

 


Den gamla godsvagnen står även den i verkstaden och just nu rivs väggarna för att se hur mycket nytt virke som behövs. Blästring ska sedan ske för ommålning innan återmontering av väggar och golv.

 


B14 1564. Målning pågår på insidan och en stor del av trädetaljerna har nu sliptats och lackats om

 


Även tak och takdetaljer åtgärdas på B 14

 


Städning i hytten, kassören har lämnat bokföringen en stund.