Det är dags för MA 408 att bli museilok på riktigt. Tack vare ett mycket välkommet bidrag från Riksantikvarieämbetet om 195 000 kronor har vi nu möjlighet att backa tiden för MA 408s utseende.

Arbetet med att återställa loket till 60-70 tals utförande har påbörjats och när loket är färdigt kommer det att vara orange med vita dekorränder.

Planerna till detta har funnits ända sedan vi köpte loket år 2012 och sedan dess har vi försökt att samla på oss så mycket information och bilder som möjligt, som visar hur loket sett ut under olika tidsepoker.

Genom att analysera färgprover från TGOJs original färgkartor har vi tagit fram färg för ommålningen. I samband med målningen är det dock några detaljer som vi ska försöka justera, ta bort och återställa på loket.

  • Loket får åter runda buffertar.
  • "Plattformarna" ovanför buffertar demonteras
  • Om möjligt släta glas över de röda lyktorna
  • Fyra sandboxar återmonteras, (men driftsätts ej i första skedet)
  • Plogarna byts ut mot gallerbanröjare
  • samt återmontering av diverse mindre detaljer.

Arbetet kommer att pågå under sommaren tillsammans med en lackeringsfirma från Nyköping. Vårt mål är att loket ska stå färdigt till hösten.