Det är dags att erlägga medlemsavgiften för 2017. Du som inte ännu blivit medlem i Fsvj och fått tagit del av alla spännande medlemserbjudanden och information är självklart varmt välkommen att ansluta dig till Fsvjs medlemskara. Endast 200 kr per medlem och 50kr för annan familjemedlem. Medlemskapet kan startas via hemsidan alternativt i Fsvjs webbutik. Varmt välkommen!

 


Liten version av Ma 408...