Visar inlägg från april 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Flera resor på gång

Titta in på fliken Resor, Bokningen öppen!

Det går fortfarande att boka paketresor till Oxelösund 21/4

Vi har platser kvar till paket 1 + 2 i Oxelösund och bokningen är öppen till den 13 april.

Köp av resa görs i vår webbutik på https://fsvjshop.storedo.com/s/resor-och-arrangemang

Välkomna!Pressmeddelande: FSVJ vann upphandlingen om Skavstapendeln!

Nyköpings Södra station blir åter Centralstation i Nyköping 

FSVJ har under flera år förhandlat med Trafikverket om behovet av persontrafik mellan Oxelösund och Borlänge via Eskilstuna och Örebro. FSVJs veterantågstrafik planeras att utökas och kombineras med regelbunden persontrafik till Borlänge via Eskilstuna och Örebro. 

Trafiken kommer som start att utgöras av Skavstapendeln till Stockholm Skavsta flygplats och när fler fordon sätts i trafik utökas trafiken vidare mot Borlänge.
- Att vi får köra Skavstapendeln i fem år, med option på ytterligare fem, år, skapar otroliga förutsättningar för verksamheten, säger Mikael Däckfors, Ekonomichef i det nybildade bolaget TGOJ.

Det nya bolaget TGOJ vann upphandlingen om Skavsta pendeln

FSVJs kapacitetsansökan blev en riktig kalldusch för Sverigeförhandlingen, vars slutsatser och rekommendationer nu blivit helt omkullkastade.

 

När FSVJ kunde konstatera att det inte fanns något i denna utredning som visade på att hänsyn tagits till den kapacitetsansökan som Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg – FSVJ gjort hos trafikverket, ställdes frågan direkt till Sverigeförhandlingen, som tapade hakan över att konstatera vilka effekter detta gör för Ostlänken.


- Men så fungerar systemet. Är man först och ställer frågan, så har man också "förkörsrätt" på järnvägen säger Kai Tamminen. Här gäller inte principen ”störst går först”

FSVJ har ansökt och redan blivit beviljade tågläge till Skavsta flygplats med anslutning direkt från Nyköping Södra. Ansökan kräver att sträckan till Skavsta utförs dubbelspårig, vilket gör att ett spår till skall anläggas genom Nyköpings centrala delar.

Det är järnvägsföretagen FSVJ i Oxelösund och GBBJ i Grängesberg, som har bildat ett konsortsium för trafiken. VD för det nya bolaget, som benämns TGOJ (Tågbolaget Gränges -Oxelösunds Järnvägstrafik), blir Kai Tamminen ordförande i FSVJ. Trafik- och Maknadschef blir Jonas Nilsson FSVJ och GBBJ fordonschef.

- Det här är en fantastisk lösning för både den komersiella trafiken på TGOJ banan och för den museala trafiken, säger den nytillträdde VDn Kai Tamminen.

-Trafiken kommer att genomföras med motorvagnar av typen X20 och X21. Det finns ett flertal tåg uppställda i Grängesberg, som nu kommer att rustas upp och sättas i trafik, säger Trafikchef, Jonas Nilsson.

Nyköping Södra station blir ny Centralstation i

Nyköping

Den stora överraskningen för Sverige Förhandlingen var att Nykping Central får stryka på foten och att det är Nyköping Södra station som hela tågtrafiken till och från Skavsta Flygplats kommer att ha som huvudstation.

 

I och med att det redan pågår ombyggnadsplaner på Nyköping Central, så har FSVJ istället fokuserat på att öka kapaciteten på Nyköpings allra första järnvägsstation Nyköping Södra, idag stationsområdet där Vipsgrillen ligger i Nyköping

Det är den beviljade trafiken från Nyköping Södra som orsakat stora problem för Ostlänken när nu Nyköpings hela järnvägsanslutning utgår från en station som inte fanns med i Sverigeförhandlingens planer överhuvudtaget.

Det kommer att bli en hel del störningar för alla som reser med tåg till och från gamla Nyköping central under ett antal år.

Projekteringsarbetet för Nyköping Södra station har slutförts och ligger nu bara och väntar på att erhålla starttillstånd. Sedan sätter bygget igång under våren 2018 för att vara klart under december 2021 då FSVJs tåg börjar rulla till och från Skavsta i tidtabellsskiftet 2021-2022.

Planerna för ombyggnaden av Nyköping Central är mer omfattande med tanke på dagens tågtrafik på stationsområdet. Därför kommer det dröja innan FSVJ kan samtrafikera de båda stationerna på resan ut till och från Skavsta.

Fram till. 2022 kommer alltså resenärer som gör tågbyte i Nyköping få gå i ca 10 minuter för att förflytta sig från gamla Nyköping Central till nya centralen på Nyköping Södra station.

- Det blir en promenad på ca 10 minuter mellan gamla centralen och södra de första åren innan våra upprustade motorvagnståg kan stanna vid gamla centralens efter den omfattande ombyggnaden säger Jonas Nilsson. 

- De gamla motorvagnarna blir ett kärt återseende för Nyköpings och Oxelösunds invånare som är vana vid dem sedan 1970 och 80 talett  Säger Mikael Däckfors, ekonomichef. Med sin typiska orange färg kommer de att uppmärksammas väl. 

 

Stationen kommer till att börja med vara manuellt bemannad av stins, tills dess hela ombyggnaden är klar och inkopplad i Trafikverkets trafikledningssystem.

Förberedande arbeten har startat på Nyköping Södra för att bli Centralstation

Här ser vi personal från Trafikverket som påbörjat förberedelserna för att bygga om Nyköping Södra Station till Nya Centralen. Huset i bakgrunden är inköpt för att fungera som stationsbyggnad under ombyggnaden.

 

 

 

Oxelösund 2018-04-01 :)