Välkommen på årsmöte lördag 13/4 klockan 13 Lokstallsvägen 1 i Oxelösund.

Medlemmar erhåller kallelse och dagordning separat. 

Välkommen som medlem om du inte redan är det.