Södermanlands Nyheter rapporterade om öppningsdagen den första oktober 1915 med en artikel fylld av detaljer. SN skrev bland annat om att som mest hade 687 man varit i arbete på järnvägsbygget.

Man fick också veta att det största schaktningsarbetet varit Vallbyskärningen strax väster om Jönåker. Där hade man schaktat bort 70 000 kubikmeter jord och 10 000 kubikmeter sten.

Det blev aldrig någon riktig invigning av järnvägen. Kungen fanns visserligen på plats. Men han sov! I Södermanlands Nyheter kunde man läsa att det inte blev någon offentlig invigning, Men att kungen fanns med på tåget på sin återfärd från en jakttur i Skåne. Tidningen skrev också "Allmän folkskockning till den kungliga vagnen – men rullgardinerna voro obevekligen fördragna. Majestätet sov".

Att allt skett utan ceremonier betydde  inte att betydelsen var mindre för det, enligt SN, som en konstaterade: "Nyköping har från och med idag fått en plats i solen, den kan nu räkna med att den har förstklassiga kommunikationer i alla väderstreck. Och detta bör sporra till vaknad i såväl kommersiellt och industriellt hänseende."

När järnvägen stod klar hade Halvar Tisell för länge sedan övergett Nyköping. Han flyttade till Stockholm 1901 och fyra år senare till Örebro, där han avled 1915, samma år som "hans" järnväg togs i bruk i sin helhet. Utan Halvar Tisells kamp hade Nyköping förmodligen missat järnvägen.