På Sveriges Nationaldagsfirande i Oxelösund delade Lions i Oxelösund ut sitt årliga kulturpris. I talet beskrev de hur man funderar över vad som är kultur och man konstaterade att bevarande av järnvägsfordon, upprustning av ett av Oxelösunds äldsta byggnader och ett levande järnvägsmuseum i högsta grad är kultur. 

Lions kulturstipendium för 2011 på 10 000 kronor överlämnades i strålande väder till vår ordförande Hans Rainer, som höll ett uppskattat tacktal.

FSVJ tackar Lions för denna ära och vi tackar även våra medlemmar, Oxelösunds kommun och alla övriga Oxelösundare och stödjande människor landet runt som visat oss ett sådant överväldigande stöd för vår verksamhet.

Motivering:
FSVJ belönas av Lions med motiveringen att de på ett seriöst sätt bevarar vår järnvägskultur, har Oxelösund som sin hemstation, sköter och rustar Oxelösunds lokstall, visar upp museala järnvägsfordon, bevarar historia från närområdet samt engagerar alla åldrar.

Lycka till i fortsättningen!


TACK!