Minusräntan innebär energibeskattning av järnvägens elfordon. 

Att SEB nu sticker ut hakan och aviserar minusränta på företagslån skapar en oväntad effekt i och med att järnvägens elfordon nu måste börja betala skatt för den elektriska energi som fordonet alstrar tillbaka till kontaktledningen i alla nedförsbackar.

När räntan låg över 0 påverkar den inte energiskatten, men nu har vi ett helt nytt omvänt läge i våra ekonomiska system.

Sedan detta blev känt har vi i Fsvj studerat hur olika banprofiler egentligen ser ut. Då ser man att det kan komma att bli rätt betydande summor som ska beskattas och betalas för alla tågoperatörer med elfordon.

Konsumenten är de som drabbas i slutänden.

Troligen kommer vissa resenärer att påverkas negativt av höjda biljettpriser. Men det beror också på var i landet man bor. På slättbygder blir det blygsamma ekonomiska påverkningar medan det i mer varierad och kuperad terräng slår kostnaden kraftigt. Detta av anledningen att om tåget rullar i mycket nedförsbackar så drivs tåget av tyngdkraften. Då fungerar loket som en generator till elnätet istället för tvärtom. I och med detta måste energin beskattas som en försäljning av el. 

Ett för Sverige avgörande exempel är tex järnvägen över Hallandsåsen. När tunnlarna öppnas för tågtrafik innebär det att en väldigt brant nedförsbacke försvinner från det svenska järnvägsnätet. 

- Tyvärr möjliggör inte skattereglegrna att uppförsbackarnas konsumtion kan fungera som utjämnare till nedförsbackarna enligt Adam Johansson på Skatteverket.

- För en förening som Fsvj kalkylerar vi med en kostnad på uppskattningsvis 15 000kr om året. Och då är det en rätt blygsam trafikverksamhet vi pratar om. 

För större tågoperatörer innebär detta tillkommande miljonbelopp.

Exempelvis:

En biljett från Vrena till Nyköping Södra måste vi höja med 20% för att täcka upp skatten som måste betalas när loket rullar nedför backen vid Larslunds station. Hur vi ska hantera en resa i omvänd riktning vet vi inte idagsläget. 

Olika prisnivåer på samma sträcka men beroende på åt vilket håll man åker känns väldigt förvirrande och svårhanterat säger Micke Däckfors kassör i Fsvj.

Ånglokstrafiken påverkas inte av detta i och med att det inte är anslutet till kontaktledningen. Där finns det ett undantag i regelverket.

- Att positiv energi kan bildas anses vara försumbart ur beskattningshänseende säger 1:e skattejurist Adam Johansson på Skatteverkets 4:e sektion gällande energiskatter.