I och med att företaget Garderne's Pride har planer på att använda spillvärme från SSAB så har ett behov av att importera tomatfrön öppnat ett logistiskt nytt flöde mellan Italien och Oxelösund.

Transport via båt som kan kännas som ett naturligt val har förkastats då fukten och saltet får fröna att börja förgro under transporten. 

- Våra prov har visat att kontakt med salt under fröets hantering skapar en bismak på den färdiga tomaten, säger Eskka Saaloonen projektledare för odlingarna i Oxelösund.


Valet har då fallit på järnvägen och dess utmärkta leveranssäkerhet.

Italienska tillverkare av tomatpuré har tidigare sett fröna som avfall. Men nu har en helt ny affärsidé växt fram och ska alltså bli svenska närodlade tomater genom SSABs spillvärme.


- Det är en väldigt bra affär som har gjort det italienska företaget Nucleo Pomedoro till en riktig börsraket. VDn Piante Coltivatori berättar att den lilla byn Villaggio har fått ett riktigt lyft genom att efterfrågan på tomatfrön gjort att många nya arbetstillfällen skapats. Det är ett riktigt pillgöra att sortera ut fröna ur processen, men belöningen för jobbet låter inte vänta på sig genom svenskarnas intresse.
- Det är nästan som en guldhysteri, avslutar Piante förnöjt.


I Oxelösund betyder dessa frön också sysselsättning för många nya typer av arbeten.


Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - FSVJ har blivit tillfrågade om att köra testtrafik gällande tågtransporter från Italien till Oxelösund.


- Ja jag trodde först att det var ett skämt när vi fick frågan om att transportera tomatfrön med vårt tåg säger Kai Tamminen trafikansvarig i föreningen. 

- Men sedan förstod vi sammanhanget med planerna för odlingarna i anslutning till SSAB och självklart vill vi dra vårt strå till stacken för Oxelösunds utveckling och välmående säger Kai.


TGOJs elektrolok Ma 408 ska åter kopplas framför två gamla malmvagnar av typ M1. Men istället för malm fylls de nu med tomatfrön i Italien. 7 ton frön räcker ungefär 6-7 månader för odlingen i Oxelösund.

FSVJ har planerat för två turer per år mellan Oxelösund och Italienska byn Villaggio.


Försöket ska pågå under tre år. Faller det väl ut kan det bli fråga om en permanent lösning.


Malmvagnarna är perfekta för detta i och med att vagnvändaren står kvar i Oxelösunds Hamn och kan åter användas för tömning på samma sätt som malmen en gång tömdes.

Tåg och Hamn i en givande kombination för Oxelösund på samma sätt som runt 1877 när järnvägen kom till Oxelösund för utskeppning via hamnen.

För att förenkla tömningen av malm från Bergslagens gruvor byggdes en vagnvändare i Oxelösunds Hamn.

Funktionen är att malmvagnar kördes in och vändes upp och ner och malmen ramlade ner till transportband för vidare hantering.

Det blir en liknande hantering nu som då. Men istället för malm så blir alltså denna importvaran tomatfrön.